Fat Oil

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Bilanci i Gjendjes 2015 12 Janar 2018
Pasqyra e te ardhurave 2015 12 Janar 2018
Pasqyra e rrjedhes se parase 2015 12 Janar 2018
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet 2015 12 Janar 2018

Lajme