EXFIS

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Bilanci i Gjendjes 2016 12 Janar 2018
Pasqyra e te ardhurave 2016 12 Janar 2018
Pasqyra e rrjedhes se parase 2016 12 Janar 2018
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet 2016 12 Janar 2018

Lajme