Sigma SH.A

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
1. Pasqyra e pozicionit financiar Sigma 2014 10 Mars 2017
2. Pasqyra e te ardhurave gjitheperfshirese Sigma 2014 10 Mars 2017

Lajme