Kosova e Re

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
1. Pasqyra e pozicionit financiar Kosova e Re 2014 10 Mars 2017
2. Pasqyra e te ardhurave gjitheperfshirese Kosova e Re 2014 10 Mars 2017

Lajme