Illyria SH.A

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
1. Pasqyra e pozicionit financiar Illyria 2014 10 Mars 2017
2. Pasqyra e te ardhurave gjitheperfshirese Illyria 2014 10 Mars 2017

Lajme