OFERTË UNIKE

Enterprise Resource Planning  (ERP)- Systems Applications and Products (SAP)

Menaxhimi i Burimeve të Ndërmarrjes

 

Në kuadër të praktikës së punës studentët e fakultetit të Sistemeve të Informacionit gëzojnë ofertën për të realizuar trajnime në ERP-SAP. Trajnimet mbahen nga profesorë Gjerman të certifikuar në SAP-ERP. Në këtë trajnim studentët mësojnë elemente shumë të rëndësishme të përdorimit të softuerit SAP për të planifikuar burimet e ndërmarrjes. SAP llogaritët të jet një nga sistemet  më të avancuara të informacionit. Ky trajnim ngritë shkathtësitë për të performuar në mënyrë efektive në angazhimet e tyre profesionale në tri fusha kryesore:

  • Operacionet/Proceset (Furnizimi, Planifikimi i Prodhimit, Shitja dhe Distribuimi, Logjistikë dhe Prokurim, Menaxhimi i Inventarit, Menaxhimi i Kapacitetit, Menaxhimi i Operacioneve);
  • Financat;
  • Burimet Njerëzore.

Lajme