Plani i Hulumtimit i Programit

Plani i Hulumtimit Strategjik e udhëzon Kolegjin UBT për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive mjedisit ndryshues në mundësitë e hulumtimit, dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në nismat ndërkombëtare që ndërlidhen me hulumtim. Ai gjithashtu nxit pikat e forta kërkimore tek qeveria, partnerët e komunitetit dhe organizatat financuese.

Objektivat kryesore të Planit Hulumtues janë:

  • Maksimizimi i mundësive për zbulim dhe inovacion;
  • Promovimi ndërkombëtar konkurrues për hulumtim dhe bursat;
  • Kultivimi i shkelqësisë përmes investimit selektiv në fushat hulumtuese që dalin;
  • Lehtësimi i bashkëpunimeve ndërmjet kufijve disiplinor dhe institucional;
  • Rekrutimi dhe mbajtja e studentëve të shkëlqyeshëm, hulumtues dhe fakultet;
  • Inkurajimi i komunikimit dhe shpërndarja e rezultateve të hulumtimit;
  • Optimizimi i përdorimit të hulumtimit tonë dhe burimeve të bursës;
  • Njohja e vlerës së plotë të pronës intelektuale;
  • Angazhimi i tërë komuniteteve tona për përfitim të shoqërisë. 

Lajme