Lidhjet e programit me parimet udhëzuese të Kolegjit UBT

Përparësitë e programit ndërlidhen drejtpërsëdrejti me parimet që promovon Kolegjin UBT, dhe atë: metoda shkencore, bashkëpunimi ndërkombëtar, orientimi në praktikë, qasje ndër-disiplinore dhe interaktive. Programi gjithashtu mishëron rëndësinë e teknologjisë dhe zhvillimeve teknologjike në biznes dhe zhvillimin ekonomik.  

Lajme