Grupi i Synuar

Programi akomodon një shumëllojshmëri të gjerë kulturash dhe mjediseve të mësimit. Plan programi është i përshtatshëm për: të diplomuarit e shkollave të mesme, profesionistë që kërkojnë përmirësim të aftësive të tyre nga një fushë tjetër që kërkojnë ndryshim në karrierat.  

Lajme