Krahasueshmëria me programe ndërkombëtare

Programi bazohet në punën e bërë nga TEMPUS Projektit për Zhvillim të Planprogrameve për Efiçiencën e Energjisë, në të cilin Kolegji UBT është pjesë e konsorciumit. Përveç kësaj, Kolegji UBT ka bërë krahasime të ndryshme me programe të ngjashme nga:

  • Massachusetts Institute of Technology (SHBA),
  • Michigan University (SHBA),
  • Vienna University of Technology (AUT)
  • Limerick University (Irlandë), 
  • Offenburg University of Applied Sciences (GJER),

 

Lajme