Qëllimi i Programit

Qëllimi I Programit unik Juridik në Kolegjin UBT është që të edukojë Juristë të kualitetit të lartë dhe modern. Me zhvillimin dhe tranzacionin shtetëror dhe ligjor, Kosovës dhe rajonit I nevojitën Juristë të cilët janë të aftë të praktikojnë drejtësinë jo vetëm në vend por edhe dimensionin ndërkombetar, prandaj qëllimi I Kolegjit UBT është që juristët e diplomuar nga Kolegji UBT të jenë në gjendje të integrojnë dhe kontribojnë në zhvillimin e sistemit ligjorë të Kosovës dhe rajonit.


Ndërkombetarizimi i profesionit të juristëve Kosovar është më se i domosdoshëm, dhe i përgjigjet synimeve të popullit dhe shtetit të Kosovës që të integrohemi në BE. Prandaj, nevoja për juristë të cilët kanë njohuri në të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtën e BE-së është më se e domosdoshme.

 

Kolegji UBT është e përkushtuar që studentëve të ofroj kualitet të avancuar ku studentët do të jenë në gjendje të kontribojnë në shumë fusha në te cilat ata aspirojnë

Lajme