Grupi i synuar

Programi i studimit është i hapur për të gjithë individët, që i plotësojnë kushtet ligjore sipas legjislacionit aktual në Kosovë. Veçanërisht programi do të synojë individë, që në të vërtetë punojnë ose kanë interes për të zhvilluar karrierën e tyre në fushën e medias e të komunikimit, dhe në marrëdhëniet me publikun. 

Lajme