Qëllimi i programit

Ky program studimi ka për qëllim të përgatit brezat e rinj të profesionistëve të medias e të Komunikimit, e që, pas përfundimit të këtij shkollimi, ata të jenë të gatshëm të marrin një rol të rëndësishëm në institucionet publike dhe në kompanitë private, si dhe të jenë aktorë potencial në zhvillimin cilësor të mediave.  

Lajme