Shpërndarja e lëndëve për studimet themelore (bachelor)

Programi Bachelor në Komunikim dhe Media zgjat 3 vjet (6 semestra) përfshirë përfundimin e temës së diplomës. Studimi bachelor përmban 180 ECTS dhe ndahet në lëndë obligative dhe me zgjedhje. Ky program është krahasuar me disa universitete siç janë: Prishtina, Tirana, Zagrebi, Lubjana, Vjena, Parisi etj.

Lajme