Pse të zgjedhim Kolegjin UBT?

-  400 anëtarë staf akademik në fushën e TIK-ut

-  Diskutime interaktive me praktikat më të mira

-  Staf i përkushtuar në një ambient miqësor

-  Kampusi Inovaticv me kushte të përshtatshme për mësime praktike

-  Laboratorët me pajisjet më moderne të Teknologjisë Informative

-  10,000 metra katrorë hapësirë inovative

-  Vizita studimore në kompanitë brenda dhe jashtë vendit

-  Lokacioni afër qendrës dhe i arritshëm në këmbë, pa pasur nevojë për veturë

-  Garantues i suksesit

-  Institucion i Çertifikuar për Ekselencë

Lajme