Aktivitetet e lira dhe rekreacionet

Cilat janë aktivitet e lira  të studenteve në fakultet?


Studentët marrin pjesë në aktivitete të ndryshme kreative, rekreative dhe sportive së bashku me studentët e fakulteteve tjera duke krijuar kështu një rrjet të madh të kontakteve.

Studentët marrin pjesë  në vizita të ndryshme në vend dhe jashtë vendit. Krijojnë kontakte të reja internacionale, mësojnë vende dhe praktika të reja , pasurohen me njohuri dhe inspirohen për aktivitete kreative.

Organizata e studenteve është një organizatë e zgjedhur nga studentet që organizon  tema, ligjërata, mbrëmje filmi, mbrëmje festive dhe mbrëmje vallëzimi, sesione të lira diskutimesh dhe sesione të lira meditimi, vizita të lira në institucione dhe në kompani brenda dhe jashtë vendit, etj.

Lajme