Pse të zgjedhim Kolegjin UBT?

-   400 anëtarë staf akademik në fushën e TIK-ut

-   Diskutime interaktive me praktikat më të mira

-   Staf i përkushtuar në një ambient miqësor

-   Kampusi Inovaticv me kushte të përshtatshme për mësime praktike

-   Laboratorët me pajisjet më moderne të Teknologjisë Informative

-   10,000 metra katrorë hapësirë inovative

-   Vizita studimore në kompanitë brenda dhe jashtë vendit

-   Lokacioni afër qendrës dhe i arritshëm në këmbë, pa pasur nevojë për veturë

-   Garantues i suksesit

-   Institucion i Çertifikuar për Ekselencë

Lajme