KURSE TË PËRKTHIMIT ME GOJË DHE ME SHKRIM

Për aftësimin, trajnimin dhe kualifikimin e interpretëve konsekutivë, simultanë dhe të përkthyesve të gjinive të ndryshme të përkthimit, si të përkthimit shkencor, të përkthimit të manualeve, të përkthimit të legjislacionit, të përkthimit artistik, etj. Në këtë kurs organizohen seminare, trajnime dhe përgatiten projekte.

Lajme