KURSE TË SHKRIMIT AKADEMIK

Si për kursistët e zakonshëm ashtu edhe për ekspertët e fushave të ndryshme, të administratës shtetërore, të marrëdhënieve me jashtë, të legjislacionit, të turizmit, të korrespodencës tregtare, të diplomacisë, etj. Në këtë kurs përgatiten edhe projekte, kërkime shkencore dhe seminare.

Lajme