• Home
  • Statistikat e...

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Te punesuarit ne shendetesine e Kosoves 2015 19 Qershor 2017
Krahasimi i aktiviteteve tek spitalet e pergjithshme 2015 19 Qershor 2017
Vizita Ambulatore ne QKUK 2015 19 Qershor 2017
Vizita Ambulatore ne Spitalet rajonale te Kosoves 2015 19 Qershor 2017
Nr. i pergjithshem i sherbimeve ne QKUK 2015 19 Qershor 2017
Klinikat Kirurgjikale ne Kosove 2015 19 Qershor 2017
Nr. i rasteve te reja te pacienteve me semundje malinje dhe beninje 2015 19 Qershor 2017
Nr. i rasteve me semundjeve malinje dhe beninje sipas grup moshave 2015 19 Qershor 2017
Nr. i rasteve te trajtuara me semundje malinje dhe beninje sipas grupeve te diagnozave 2015 19 Qershor 2017
Te trajtuar me semundje malinje sipas komunave 2015 19 Qershor 2017
Nr. i personave te trajtuar me semundjet malinje sipas viteve 2015 19 Qershor 2017
Sherbimet laboratorike te realizuara ne QKUK 2015 19 Qershor 2017
Sherbimet laboratorike ne Spitalet e Kosoves 2015 19 Qershor 2017
Nr. i lindjeve ne spitalet publike te Kosoves 2015 19 Qershor 2017
Aktiviteti i spitaleve private 2015 19 Qershor 2017
Struktura etnike e te punesuarve ne institucionet shendetesore 2011 16 Qershor 2017
Institucionet shendetesore private te licencuara 2015 16 Qershor 2017
Buxheti i shendetesise ne Kosove 2015 16 Qershor 2017
Paciente te vdekur ne QKUK 2015 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimit te QKUK-se 2015 16 Qershor 2017
Aktiviteti i klinikave te QKUK-se 2014 16 Qershor 2017
Te punesuarit ne QKUK 2015 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Mitrovices 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Ferizajit 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Vushtrrise 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Prizrenit 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Pejes 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjakoves 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjilanit 2013 16 Qershor 2017
Nr. i pacienteve te vdekur ne spitalet rajonale 2015 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Mitrovices 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Ferizajit 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Vushtrrise 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Prizrenit 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Pejes 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjakoves 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjilanit 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti i spitaleve rajonale 2015 16 Qershor 2017
Te punesuarit ne spitalet rajonale 2015 16 Qershor 2017
Struktura e grupeve te semundjeve sipas KNS-10 2013 16 Qershor 2017
Vizitat sipas departamenteve-sherbimeve 2015 16 Qershor 2017
Vizitat ne kujdesin paresor shendetesor 2015 16 Qershor 2017
Struktura kualifikuese shkollore ne QKMF 2015 16 Qershor 2017
Struktura kualifikuese shkollore 2015 16 Qershor 2017
Struktura gjinore e te punesuarve 2015 16 Qershor 2017

Lajme