• Home
  • Statistikat e...

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Institucionet shendetesore private te licencuara 2015 17 Maj 2017
Buxheti i shendetesise ne Kosove 2015 17 Maj 2017
Indikatoret themelor te mjekimit te QKUK-se 2015 17 Maj 2017
Te punesuarit ne QKUK 2015 17 Maj 2017
Nr. i pacienteve te vdekur ne spitalet rajonale 2015 17 Maj 2017
Aktiviteti i spitaleve rajonale 2015 17 Maj 2017
Te punesuarit ne spitalet rajonale 2015 17 Maj 2017
Vizitat sipas departamenteve-sherbimeve 2015 17 Maj 2017
Vizitat ne kujdesin paresor shendetesor 2015 17 Maj 2017
Struktura kualifikuese shkollore ne QKMF 2015 17 Maj 2017
Struktura kualifikuese shkollore 2015 17 Maj 2017
Struktura gjinore e te punesuarve 2015 17 Maj 2017
Struktura etnike e te punesuarve ne institucionet shendetesore 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti i klinikave te QKUK-se 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Mitrovices 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Ferizajit 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Vushtrrise 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Prizrenit 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Pejes 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjakoves 2014 24 Nëntor 2015
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjilanit 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Mitrovices 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Ferizajit 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Vushtrrise 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Prizrenit 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Pejes 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjakoves 2014 24 Nëntor 2015
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjilanit 2014 24 Nëntor 2015
Struktura e grupeve te semundjeve sipas KNS-10 2014 24 Nëntor 2015
Paciente te vdekur ne QKUK 2013 03 Mars 2015

Lajme