Ish studentët - Alumni

Rrjeti i ish studentëve apo Alumni do të jetë në funksion të zhvillimit dhe avancimit të procesit mësimor dhe jashtë kurrikular në Kolegjin UBT, si një aset i domosdoshëm dhe i veçantë. Alumni do të jenë prezent me sukseset e tyre në ofrimin e përvojave dhe arritjeve profesionale për studentët e rinj që edhe ata të kenë një ndërlidhje të suksesshme me tregun e punës.

Alumni do të:

  • Ftohën rregullisht në konferenca shkencore, seminare, trajnime, si dhe ligjërata publike;
  • Do të shpallën konkurse për projektin më të mirë të Alumni për vitin 2013;
  • Alumni do të njoftohet përmes faqes së tyre në FB;
  • Alumni Day- ku Kolegji UBT i mirëpret Alumnit;
  • Aktivitete të tjera.

Për më shumë info:[email protected]

Lajme