Orientimi profesional

Qendra për Orientim në Karrierë dhe Internship ka për qëllim që të ofroj qasje të drejtë për studentët të cilët dëshirojnë të kenë një karrierë në të ardhmen, e cila atyre iu mundëson punësim të mirë dhe mirëqenie të mëtutjeshme.

Qendra ofron këto shërbime:

  • Orientimi i studentëve për programet e studimit;
  • Orientimi i studentëve në fillimin e karrierës së tyre;
  • Orientimi i studentëve sesi të ndërlidhin teorinë me praktikën;
  • Orientimi i studentëve në gjetjen e informacioneve për studime në programe të ndryshme brenda dhe jashtë vendit;
  • Testimi për orientim profesional    (testi)

 

 

Për më shumë info: career.center@ubt-uni.net

Lajme