• Home
  • Statistikat e Llogarive...

Statistikat e Llogarive Qeveritare të Kosovës

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Treguesit kryesor per shtyllen e 2-te pensionale te Kosoves 2016 14 Qershor 2017
Struktura e Te Hyrave te Qeverise se Pergjithshme 2016 14 Qershor 2017
Struktura e Shpenzimeve te Qeverise se Pergjithshme 2016 14 Qershor 2017
Shpenzimet Qeveritare ne baze te sektoreve 2016 14 Qershor 2017
Aftesia Financuese e Qeverise se Pergjithshme 2012 12 Shkurt 2015
Struktura e Te Hyrave te Qeverise se Pergjithshme (1) 2012 12 Shkurt 2015
Aftesia Financuese e Qeverise Qendrore 2012 12 Shkurt 2015
Aftesia Financuese e Qeverise Lokale 2012 12 Shkurt 2015

Lajme