Master of Business Administration - MBA

Get a Degree in Danube University Krems


For interested students who want to get a degree in DUK while studying in UBT, it is a magnificient opportunity.Come to UBT go everywhere!

DUK është i njohur për programet inovative dhe shumë dimensionale, të cilat ofrojnë kurse të përgjithshme dhe specifike, që i përgjigjën nevojave të secilit. është i vetmi universitet në Evropë që i specializuar për vazhdimin  e studimeve pasuniversitare në fushat e tilla. DUK ofron programe të specializuara për menaxherë, dhe studentë të sapo diplomuar të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet e mëtutjeshme.

 

Mundësi studimi në këto programe:

Aviation • International Controlling & Finance • Corporate Responsibility & Business Ethics • E-Mobility Management 

• Energy and Carbon Management  • Entrepreneurship & Innovation Management 

• Finance • Financial Planning • Human Resource Management • Industrial Management • International Business 

 

• Logistics & Supply Chain Management  • Marketing & Sales

 

UBT- i vetmi institucion privat i arsimit të lartë në Erasmus!

Edhe ju mund të jeni pjesë e studimeve ndërkombëtare në Universitetet më të mira në rajon dhe botë me 100% bursë përmes partneritetit ndërkombëtar që ka UBT me shumë Universitete si pjesë e ERASMUS-it.

 

Top Education for Top Students!

 

Lajme