Aplikoni për Trajnimin në Hyrje ne Share Point

UBT

organizon trajnimin profesional “Hyrje ne Share Point”.

 

Ky trajnim është i hapur për të gjithë zyrtarët e sektorit privat dhe publik, si dhe studentët e interesuar.

  • Krijimi i sajtit;
  • Krijimi i blogeve;
  • Krijimi i listave;
  • Krijimi i librarive;
  • Modifikimi i shfrytëzuesve;
  • Krijimi i hapësirave punuese;
  • Shkathtësitë e nevojshme në SharePoint

 

 

 

 

Afati për aplikim deri më 15 mars 2014, ora 15.00,  kurse moduli përmban gjithsej 8 orë.  

Çmimi për këtë trajnim është vetëm 99 € ( çmim është përfshirë TVSH)

Për më shumë informata kontaktoni:

UBT

Rruga Rexhep Krasniqi p.n. Lagjja Kalabria [(Emshiri) përballë FSK-së]

 

Phone:  038 541 400, Mob: 044 541 400,

 

E-mail:  career.center@ubt-uni.net   URL: www.ubt-uni.net  

Partneri i juaj, i shpejtë, fleksibil, kreativ, kualitativ, kompetent…UBT 

Lajme