Aplikoni për Trajnimin në Analiza e të dhënave me SPSS

UBT

organizon trajnimin profesional “Analiza e të dhënave me SPSS”.

Ky trajnim është i hapur për të gjithë zyrtarët e sektorit privat dhe publik, si dhe studentët e interesuar:

  • Çfarë është SPSS & informata mbi komandat e SPSS;
  • Hulumtimet shkencore, zgjedhja e mostrës;
  • Kodimi i fushave;
  • Pamja vaiable dhe data;
  • Puna me rezultate dhe eksportimi i tyre;
  • Vegla analysis toolpack;

Afati i fundit për aplikim 15 mars 2014, ora: 15 .00.  Cmimi: 99 €(në çmim është përfshirë TVSH)

Për më shumë informata kontaktoni:

UBT

Rruga Rexhep Krasniqi p.n. Lagjja Kalabria [(Emshiri) përballë FSK-së]

Phone:  038 541 400, Mob: 044 541 400,

E-mail:  career.center@ubt-uni.net      URL:  www.ubt-uni.net   

 

Partneri i juaj, i shpejtë, fleksibil, kreativ, kualitativ, kompetent…UBT 

Lajme