Trajnimet gjatë muajit Nëntor

UBT si Qendër e Autorizuar për Cisco Networking AcademyMicrosoft IT Academy Program Member dheComptia Training Academy ka filluar me organizimin e Trajnimeve dhe Çertifikimeve në fushën e Teknologjisë Informative.


Gjatë muajit Nëntor UBT organizon këto trajnime:

Cisco Networking Academy

  • IT Essentials: PC Hardware and Software
  • CCNA 1 – Introduction to Networks
  • CCNA 2 – Routing and Switching Essentials
  • CCNA 3 – Scaling Networks
  • CCNA 4 – Connecting Networks

 

 

 

 

Microsoft IT Academy

  • Microsoft Windows Server 2012 – Installing and Configuring

 

Linux Essentials and Cyber Security


Për Studentët e UBT-së çmimet e trajnimeve janë deri në 50% zbritje.

Trajnimet dhe çertifikimet do të organizohen në objektin e UBT-së në Prishtinë.

 

Për informata shtesë na kontaktoni në:

 

UBT Executive Academy

Lagjja KALABRIA p.n.

Prishtinë, Kosovë, 10000  

 

Web:      http://academy.ubt-uni.net

Email:    ictacademy@ubt-uni.net

Phone:    +381 38 541 400 ext 111  

Lajme