Revista Alumni

Në kuadër të UBT, botohet revista për Alumnin, në të cilën planifikohet  të paraqiten të gjithë studentët që kanë diplomuar në UBT, të dhënat për ta, fushën në të cilën kanë studiuar, përvojat nga studimet, vendet e punës ku janë tash, përparësitë që ju kanë sjellë studimet dhe praktika në UBT, zbatimin në praktikë në vendet e tyre të punës të mësimeve që kanë marrë sa kanë qenë studentë, etj.

Në revistë do të prezantohen të gjithë ish-studentët e UBT-së, duke përfshirë paraqitjen edhe me foto, si dhe me një portret të shkruar.

Revista do të finalizohet duke mbajtur bashkëpunim të përhershëm me përfaqësuesit e Juaj, që do të angazhohen në përgatitjen e revistës.

Përveç revistës, UBT synon të zhvillojë një varg aktivitetesh për Alumnin. Revista është vetëm hapi ynë i parë i madh drejt vazhdimit të bashkëpunimit me ju.

 • Revista Alumni Maj 2016

  24 Qershor 2016

  Revista Alumni Maj 2016

    Shkarko  
 • Revista Alumni Prill 2015

  27 Prill 2015

  Revista Alumni Prill 2015

    Shkarko  
 • Revista Alumni Korrik 2013

  04 Shtator 2013

  Revista Alumni Korrik 2013

    Shkarko  
 • Revista Alumni dhjetor 2010

  29 Dhjetor 2010

  Revista Alumni dhjetor 2010

    Shkarko  
 • Revista Alumni

  22 Nëntor 2010

  Revista Alumni

    Shkarko  

Lajme