Çmimi dhe bursat

Programi, Sistemet e Informacionit ofrohet me këto çmime:

  • Full-time: Studimet në gjuhën Angleze: 
    €2700 për vit
  • Full-time: Studimet në gjuhën Shqipe:
    €1200 për vit

 

Në çmim është e përfshirë literatura bazë, qasja në bibliotekat elektronike si dhe të gjitha shpenzimet tjera administrative. Gjithashtu në këtë çmim janë të përfshira edhe aktivitetet tjera kulturoro-sportive të cilat organizohen nga Kolegji UBT. 

 

Bursat

Kolegji UBT ofron bursa për kategori të ndryshme të cilat mund të varirojnë nga 5 deri ne 30% të çmimit të studimeve.

 

Lajme