QKUK

UBT është partner konsulet për QKUK-në në cilësinë e konsulentit dhe deri më tani ka ndihmuar në konsulecë rreth:

  • Renovimit të nyjeve sanitare të Qndrës Emergjente të QKUK-së
  • Renovimit të nyjeve sanitare të Klinikës Interne të QKUK-së
  • Projektin ideor dhe Kryesore për Qendren e re emergjente që do të ndërtohet në QKUK për dy vitet në vijim
  • Ndërtimin e sistemit informativ të QKUK-së
  • Investimet kapitale të QKUK-së për dy vitet në vijim

Lidhshmeria e Lokacionit

Lajme