Aplikimi dhe Regjistrimi

Kushtet  për regjistrim:

Kandidatët duhet ti sjellin këto dokumente:

  • Diploma Universitare
  • Përvoja e punës
  • CV-ja
  • Formulari i aplikimit
  • Çertifikata e lindjes
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Dy fotografi

 

Kapaciteti i regjistrimit:


Për secilin program veq e veq, planifikohen te regjistrohen nga 25 student të rinjë.

 

Titulli qe fitohet:


Master i Shkencave – M.Sc.

 

Çmimi:

3400 Euro viti akademik, përfshinë materialet e  kurseve, shërbimet administrative.

Pagesa mund të bëhet në këste sipas marrëveshjes.

Aplikimi dhe Regjistrimi

 

Lajme