Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Master në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Kolegji UBT është i vetmi institucion arsimor i arsimit të lartë në Kosovë që ofron programin Master në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor.

Ky program është hartuar si nevojë e rritjes së sektorit të Arkitektures, ndërtimit dhe planifikimit urban në Kosovë, si një sektor më potencial dhe shumë premtues në Kosovë.

Në vitet në vijim Kosovën e presin sfida të mëdha dhe kërkesa lidhur me planifikimin urban, planifikimin urban rajonal dhe nevojën për të sitguar zgjidhje për popullsinë e saj që është në rritje.

Ky program ofron ofron specializime në:

 • Arkitekturë të qëndrueshme
 • Planifikim Hapësinor
 • Energji Efiçiente etj

 

 

 

Në përfundim të këtij programi studentët do të kenë përfituar njohuri të avancuara dhe tregu i punës do të ketë përfituar ekspertë të arkitekturës dhe planifikimit hapësinor. Ekspertët e rinj do të jëtë të aftë të zbatojnë njohuritë e avancuara në aspektin : human, teknik dhe social si dhe do të jenë kompetentë për të zgjidhur problemet arkitektonike, urbane apo inxhinierike. 

 

Misioni


Te jemi forcë e fuqishme për studimet e arkitekturës,ndërtimtarisë  dhe planifikimit hapësinor përmes kreativitetit dhe vizioneve, me theks te veçantë në aplikimin e standardeve më të larta ne projektim, planifikim dhe menaxhim te projekteve, duke siguruar mirëqenie ekonomike,sociale dhe kulturore.


Informata e përgjithshme


Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinorë, ka filluar me pune ne vitin akademik 2005/2006 me studimet bachelor ne gjuhën angleze per te vazhduar me pas ne vitin akademik 2007/2008 edhe me studimet ne gjuhën shqipe. Ne vitin akademik 2007/2008 ne këtë fakultet kane filluar studimet e magjistraturës (ne gjuhën angleze) ne Arkitekturë, Planifikim Hapësinorë dhe Menaxhim te Projekteve Ndërtimore (për herë të parë në Kosovë).

 

Kete vit eshte akreditiar perseri programi Master per Arkitekture dhe Planifik Hapesinor

 

Arkitekturë

 

Detyrat e bazuara në programet e studimeve

 • Planifikimi
 • Dizajnimi
 • Mbikëqyrja
 • Zhvillimi i projekteve
 • Mirëmbajtja e shërbimeve në ndërtesa
 • Energjia Eficiente
 • Urbanizmi
 • Planifikimi Urban

Fokusimi do të jetë dizajnimi bazuar ne vlerat:

 • Arkitektonike
 • Inxhinierike
 • Estetike
 • Teknike-teknologjike
 • Ekonomike

 

Lajme