Metodat e mësimdhënies

Mësimdhënia

Metodat e mësimdhënies përfshijnë:

  • ligjerata;
  • seminare;
  • konsultime individuale;
  • raste si dhe vizita studimore etj. 

Ju gjithashtu do të kaloni një kohë të konsiderushme me studime individuale.

 

Metodat e mësimdhënies

 

Vlerësimi

Metodat e vlerësimit përfshijnë:

  • provimet me shkrim;
  • punën dhe angazhimet ekipore;
  • punën individuale; si dhe
  • prezantimet. 

 

Metodat e vlerësimit

Lajme