COLIBRI Social Innovation Hub hap thirrjen për StartUP: Social Venture Workshop

COLIBRI Social Innovation Hub hap thirrjen për StartUP: Social Venture Workshop

Të nderuar studentë të UBT-së,

 

A keni ndonjë ide se si të zhvilloni një produkt/shërbim?

• Fitoni grant deri në 5,000 EUR dhe krijoni ndërmarrje sociale;
• Mësoni më shumë mbi ndërmarrjet sociale;
• Zhvilloni produkte/shërbime që përmirësojnë jetën e komunitetit.

 

Të drejtë aplikimi kanë: 
• Të rinjtë e Kosovës të grupmoshës 15 – 25 vjeç;
• Të rinjtë që kanë ide për të zhvilluar një produkt/shërbim

 

APLIKO TANI në: 
(http://lab.kosovoinnovations.org/…/plug…/formcraft/form.php…)


Afati i fundit për aplikim: 28 shtator 2017.


StartUP: Social Venture Workshop do të mbahet gjatë ditëve 4, 5, 6 tetor 2017, në UBT Innovation Campus.

Lajme