UNICEF dhe UBT nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për krijimin e qendrës së përbashkët të inovacionit

UNICEF dhe UBT nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për krijimin e qendrës së përbashkët të inovacionit

UNICEF dhe UBT kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të themelimit të Qendrës Ndërkombëtare të Inovacionit Social (International Social Innovation Center), e cila si synim kryesor do të ketë ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e ideve inovative nga të rinjtë, me qëllim të zgjidhjes së problemeve të komunitetit.

 

ISIC ka për qëllim që të krijojë vlera të përbashkëta, duke bashkuar njohuritë dhe kapacitetet në krijimin e një procesi për zgjidhjen e problemeve sociale duke e rritur shkallën e inovacionit mes akademisë , industrisë, organizatave shoqërore civile, sektorit të biznesit, dhe komunitetit.


Krahas kësaj, kjo qendër do të ofrojë hapësirë dhe qasje të avancuar në zhvillimin e njohurive të të rinjve dhe përdorimin e tyre për jetë dhe punë, pastaj do të ndihmojë e ndikojë në zhvillimin e mendimit kreativ, inovacionit social dhe ndërmarrësinë për studentët dhe të diplomuarit e UBT-së dhe ata të institucioneve tjera akademike në Kosovë dhe Ballkan.

Lajme