PhD

Edhe pse Kolegji UBT ende nuk ka filluar studimet e doktoratës, institucioni ka krijuar rregulloren dhe programin për regjistrimin dhe ecurinë e studimeve të doktoratës konform standardeve ndërkombëtare (edhe konform Bolonjës) për këto studime.

Megjithatë, Kolegji UBT ka ndihmuar një numër të stafit/studentëve të tij, përmes partneritetit me universitete evropiane dhe më gjerë, në inkuadrimin dhe ecurinë e studimeve të doktoratës.

 

Lajme