Programet e Studimeve

Kolegji UBT është i vetmi Institucion  i arsimit të Lartë në Kosovë që sjell programe studimi  të veçanta në vend dhe në rajon, programe  të kërkuara në tregun e punës. Kolegji UBT është i vetmi institucion që sjellë profesorë më renome botërore dhe që ka marrëveshje të shumta me universitete,  institute dhe me kompani më prestigjioze në Evropë dhe Amerikë, vizita jashtë vendit për hulumtime shkencore dhe praktikë, konferenca të mbajtura dhe  të botuara të njëpasnjëshme me karakter shkencore, Kolegji UBT solli robotikën dhe përfaqësoi Kosovën në kampionatin “Euroby 2009”, Kolegji UBT e ka  anëtarësuar  Kosovën  në OEC, IFAC, IPMA ,  etj etj,  dhe  falë këtij bashkëpunimi të ndërsjellët me institucionet partnere dhe kontributin e dhënë të studentëve e stafit dhe punës aktive prej se hapjes së institutit të lartë arsimor e deri më sot

Kolegji UBT edhe në këtë vit rezultoi suksesshëm gjatë procesit të akreditimit.

 

Kolegji UBT  në nivelin bachelor (BA) është akredituar në programet:

 

Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Menaxhment, Biznesi dhe Ekonomi, 
me mundësi specializimi në:

 

 • Financa, Banka dhe Kontabilitet
 • Marketing dhe shitje 
 • Menaxhment dhe Ndërmarrësi 
 • Integrime ekonomike Evropiane 
 • Biznes Ndërkombëtar 

 

Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri,  
me mundësi specializimi në:

 

 • Software and System Engineering 
 • Database and Information System 
 • Rrjeta dhe Telekomunikacion 
 • Mekatronikë dhe Robotikë 

 

Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Menaxhim i Mekatronikës

 

Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Sistemet Informative

 

Bachelore (LLB) në Juridik 
me mundësi specializimi në:

 

 • Drejtën Penale 
 • Drejtën Civile 
 • Drejtën Ndërkombëtare

 

Bachelor i Shkencave (B.Sc.) të Arkitekturës

 

 

Kurse, në nivelin master (MA) është akredituar në programin:

 

Master i  Shkenca (M. Sc.) në Menaxhment, Biznesi dhe Ekonomi,
me mundësi specializimi në: 

 

 • Financa, Banka dhe Kontabilitet
 • Marketing dhe shitje 
 • Menaxhment dhe Ndërmarrësi 
 • Prokurim Publik dhe Menaxhment 
 • Zhvillim Ekonomik dhe Promovim të Investimeve 
 • Menaxhment Ndërkombëtar të Inxhinieringut 

 

Master i Shkencave ( M. Sc) në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

 

Master i Shkencave ( M. Sc) in Information and Communication Technology

 

Master i Shkencave ( M. Sc) në Menaxhim i Mekatronikës

 

Përveç programeve të cekura më lartë Kolegji UBT ofron edhe programe studimi në bashkëpunim edhe me institucionet partnere:

 

 • Master i Arteve ( M. A.) në Integrime dhe të Drejtën Evropiane ( CIFE Francë)
 • Master në Menaxhimin e Biznesit( MBA) nga Danube University Krems ( Austri),   në mundësi të specializimit në disa fusha. 
 • Master of Science (M. Sc..) in Information Systems ( With, Irlandë )


 

 

 

 

Lajme