Quality Kosova

Qulity Kosova

“Quality Kosova” është themeluar dhe drejtohet nga UBT dhe e pranuar me të drejta të plota si anëtare e Organizatës Evropiane për Cilësi (Europian Organization for Quality).

 

Quality Kosova funksionon që nga viti 2006 dhe është asociacion që merret me çështjen e kualitetit, standardeve, certifikimeve dhe konfirmimit. Promovon cilësinë në Kosovë, në bazë të standardeve evropiane dhe ndërkombëtare, merret me certifikimin e sistemeve e produkteve, si ISO 9001 e të tjerë.

 

Dmth “Quality Kosova” ,  Kosovës i mundësohet të marrë pjesë në shumë forume dhe organizata të tjera ndërkombëtare të cilësisë. 


Ndërkohë, me iniciativën dhe angazhimin Presidentit të UBT-së,  dr. Hajrizit janë themeluar dhe zhvilluar institucione të tjera simotra, përveç  Asociacionit Kosovar për Menaxhim: Quality Kosova  ka themeluar  edhe  Kosova Association for Control Automation and Systems Engineering (KA-CASE), të cilat përfaqësojnë Republikë e Kosovës në Asociacione ndërkombëtare shkencore dhe profesionale.

Lajme