Në UBT u certifikuan 13 kandidatë në CISCO

 

26 mars 2010, Prishtinë -  Në një ceremoni të organizuar në UBT, 13 kandidatë u certifikuan në programin CISCO–CCNA “Networiking for Hoem and Small Businesses”. Personat u  trajnuar  nga  trajnerët më profesional të licencuar nga instituti CISCO,  për disa muaj me radhë sa zgjati trajnimi. Për trajnimin në fjalë ka mjaft të interesuar dhe UBT është ka  organizon në vazhdimësi si për  CISCO po ashtu edhe trajnime tjera.

Në një ceremoni organizuar në UBT, 12 kandidatë janë certifikuar sipas standardit 17024 nga Quality Austria dhe Organizata Evropiane për Cilësi.
Ky certifikim është ofruar për herë të parë në vendin tonë nga UBT dhe paraqet një të arritur të rëndësishme jo vetëm për institucionin por edhe për zhvillimet në vend në përgjithësi.
Certifikimi sipas këtij standardi është mundësuar falë bashkëpunimit ndërkombëtar që UBT ka me shumë institucione prestigjioze, si dhe falë faktit se UBT është anëtare e shumë organizatave me karakter ndërkombëtar, duke qenë i vetmi përfaqësues në këto organizata nga vendi dhe nga rajoni më i gjerë.

UBT organizoi për herë të parë trajnimin për CISCO CCNA. Pas disa muajve  moduleve të njëpasnjëshëm dhe të suksesshëm, mw 27 mars 2010, UBT për herë të parë trajnimin dhe certifikimin e personave për  CISKO

Pas gjashtë moduleve të njëpasnjëshëm dhe të suksesshëm, 13 pjesëmarrës të trajnimit në fjalë  me sukses e dhanë provimin pranë një komisioni profesional dhe sot kandidatët pjesmarrws   nw një ceremoni solemne i morën certifikatat. Këta personat u  trajnuar  nga  trajnerët  profesional të licencuar nga instituti CISCO.

Lajme