Konsulencë Profesionale

Në planin e zhvillimit strategjik të UBT-së janë edhe projektet që UBT synon ti sjell eksperiencat më të mira ndërkombëtare në lëmit të ndryshme që kontribojnë në zhvillimin e institucionit dhe shoqëris kosovare në përgjithsi.

UBT ka realizuar dhe vazhdon të realizoj një numër të konsiderueshëm të projekteve nga periudha e themelimit.

 

 EmergjencaUBT ka realizuar projekte për :

  • Institucionet qeveritare
  • Institucionet publike
  • Institucionet private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergjenca

      Projektet të realizuara nga UBT janë në sferat e:

  • Arsimit
  • Shëndetësisë
  • Menaxhmentit
  • Ndërmarrësi
  • Teknologji Informative

 

 

 

Lajme